Cele działalności Domu Seniora „Perła”

seniorzy na podwórku

Podstawowy cel działalności Domu Seniora „Perła” to pomoc osobom starszym i ich rodzinom. Jest wiele powodów, dla których ludzie skłonni są rozważyć decyzję o umieszczeniu zaawansowanych wiekiem bliskich – dziadków, rodziców czy krewnych – w domu opieki. Niektóre z nich to własny wiek i związany z tym nienajlepszy stan zdrowia, brak czasu lub umiejętności pielęgnowania, jak również niedostateczne warunki socjalno-bytowe. Dobrze rozumiemy takie decyzje i dlatego od lat staramy się zapewnić pensjonariuszom ciepły dom oraz najwyższy standard codziennej opieki. Dotyczy to także czasu wolnego i prowadzenia zajęć integrujących społeczność. Dzięki naszemu doświadczeniu, kwalifikacjom i dobrej organizacji pracy, przebywający u nas seniorzy nie nudzą się i spędzają czas w otoczeniu życzliwych sobie ludzi.

Zachęcamy do kontaktu tych z Państwa, którzy nie mogą roztoczyć nad bliskimi seniorami zadowalającej obie strony opieki. W takiej sytuacji pobyt krótkoterminowy lub odpowiednio dłuższy w Domu Seniora „Perła”, może być dla wszystkich zainteresowanych optymalnym rozwiązaniem.